ANBI en bestuur

De stichting HEY heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gerealiseerd. Dat wil zeggen dat gegarandeerd wordt dat wij ons inzetten voor het algemeen belang.

De Belastingdienst houdt hier controle op, waardoor donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam:

Stichting HEY (Help Educate Youngsters)

RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 856595639

Bank: IBAN NL26RBRB 0943 6029 55  t.n.v. Stichting HEY

KvK nummer: 66530733

Adres:

Nieuwstraat 11, 6099 AA  Beegden

info@heyfoundation.nl

Bestuur:

Ryan Crijns – voorzitter

Ina van Ingen – secretaris

Titia Nijenhuis – penningmeester

Kosten en vergoedingen:

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

De stichting HEY  is juli 2016 bij notariële akte opgericht.

De jaarrapportage 2022: HEY jaarverslag 2022

Financiële verantwoording:

Financieel Jaaroverzicht 2022: HEY_jaarrekening_2022