Wie steunen ons

Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw.

Individuele sponsors.

U kunt onze stichting steunen door uw donatie over te maken op IBAN NL26RBRB 0943 6029 55 t.n.v. Stichting HEY